Skip to main content

Transformatie

Leiderschap

Ontwikkeling

Coaching

Transformatie
Leiderschap
Ontwikkeling
Coaching

Als je werkt in of met een team dan heb je te maken met verschillende persoonlijkheden en achtergronden. Om een team succesvol te laten zijn is diversiteit en inclusie enorm belangrijk. Diversiteit in achtergronden, kennis, en persoonlijkheid.

Daarnaast zorgt inclusie ervoor dat iedereen zich gezien en gehoord voelt. Dat iedereen mag meedoen en zich gewaardeerd en serieus genomen voelt. Dit is de basis voor een team om goede resultaten te halen. Maar de realiteit is vaak anders. Als leidinggevende merk je dat het team helemaal geen team is. Niet iedereen laat van zich horen en je merkt dat er zaken spelen waar niet over gesproken wordt. Hoe zorg je ervoor dat het wel een team wordt?

Daarnaast is het de taak van een team om de doelstellingen van de organisatie te realiseren. Dit zijn vaak uitdagende doelen waarin complexe thema’s een grote rol spelen. Zeker in deze tijd waar de veranderingen sneller dan ooit gaan.

De technologische, maatschappelijke en bedrijfsveranderingen zijn complex en volgen zich snel op. Dit heeft een enorme impact je leiderschap en je team. Hoe zorg je ervoor dat de resultaten behaald worden in deze snel veranderende wereld waarin je lang niet alle antwoorden hebt?

Dit hoef je niet alleen te doen. Samen gaan we werken aan hoe je als team in deze dynamische wereld uitstekende resultaten kunt halen. In mijn begeleiding werk ik altijd met een holistische aanpak waarbij ik kijk naar het geheel.

Ik maak en faciliteer een programma op maat dat aansluit bij jullie team, organisatie en de doelstellingen die hier bij horen. Ik werk met verschillende (HR) modellen, coachtechnieken, oefeningen en tools waarbij jullie zorgvuldig maar ook snel en efficiënt tot de kern komen. Hierdoor krijgt je team inzichten in eigen gedrag, overtuigingen, gedachtenpatronen en belemmeringen.

We gaan voortvarend en doeltreffend aan de slag met als doelstelling om beter te functioneren als team.  Meer elkaars talenten benutten om zo uitstekende resultaten te behalen voor de organisatie.

Welke resultaten mag je verwachten?

 • Inzicht in de verschillende persoonlijkheden, talenten en kwaliteiten van jullie team. Inzicht in hoe je elkaars talenten kunt inzetten om zo de organisatiedoelstellingen te halen. ​
 • Betere communicatie en openheid door aandacht te besteden aan wat er niet gezegd wordt​.
 • Inzicht in de verschillende achtergronden van ieder individu om zo meer saamhorigheid te creëren.​
 • Een duidelijke stap in open communicatie en feedback en een betere samenwerking binnen het team.​
 • Krachtige tools en oefeningen die jullie verder gaan helpen om te gaan met de snelle veranderingen in de organisatie. ​
 • Inzicht in de verschillende teamfases en aandachtspunten die hierbij horen.​
 • Een eenduidige visie als team die aansluit bij de visie van de organisatie en de doelstellingen die hierbij horen.​

Wanneer kan ik iets betekenen voor jou?

 • Je bent een professional die de volgende stap wilt zetten met je team om zo te groeien en enorme resultaten neer te zetten.​
 • Je voelt spanningen in je team en je merkt dat er een aantal zaken niet uitgesproken worden.
 • Je team is eigenlijk geen team maar een groep individuen. Dit belemmert het behalen van doelstellingen van de organisatie.
 • Je wilt als team inzichten en handvatten krijgen in de patronen in het team die jullie belemmeren om vernieuwingen en veranderingen door te voeren.
 • Je wilt werken aan een gezamenlijke teamvisie die de visie en doelstellingen van de organisatie ondersteunt en die jullie kwaliteiten en richting als team geeft. ​
 • Je wilt aandacht besteden aan diversiteit en inclusie in je team om zo de samenwerking en de resultaten te verbeteren.​
 • Je wilt als team uit de waan van de dag komen en reflecteren en leren van het verleden en heden. Om zo stappen te zetten voor de toekomst met een gezamenlijke visie en duidelijke teamdoelstellingen.​
 • Er zijn of zijn veranderingen gaande in de organisatie die onrust en onzekerheden met zich meebrengen en je wilt leren hiermee om te gaan.
 • Binnen de organisatie zijn de doelstellingen en richting duidelijk maar er is een onderstroom van gevoelens en emoties bij het team. Jullie willen deze begrijpen en inzetten om als team te groeien en de resultaten te halen.
 • Er zijn veel wisselingen en veranderingen geweest in het team en jullie willen een nieuwe start maken met een frisse blik op de toekomst.

Hoe gaan we werken teamontwikkeling?

Tijdens een zorgvuldig intakegesprek verkennen we samen de vraagstelling met betrekking tot het team en onderzoeken we het gewenste resultaat. Aan de hand van die informatie maak ik een teamontwikkeling programma dat geheel aansluit bij de behoefte van het team, de organisatie en de fase waarin het team zich bevindt. Ik ga jullie persoonlijk begeleiden (online en/of offline) om samen te werken aan de doelstellingen in een (vooraf) afgesproken periode. 

In deze periode gaan we werken aan:

 • Inzichten krijgen en doorbreken van belemmerende patronen, gedachten, manieren van werken binnen het team​.
 • Inzicht krijgen in belangrijke momenten in de organisatie en het team om deze mee te nemen in de volgende stappen die jullie gaan zetten.​
 • Inzicht verkrijgen in de kernkwaliteiten van ieder teamlid en kijken hoe deze ingezet kunnen worden om zo enorme resultaten te halen.​
 • Praktische, theoretische oefeningen die jullie direct kun gaan toepassen om zo om te gaan met snelle, onverwachte en complexe veranderingen binnen het team en/of de organisatie..
 • Plezier krijgen en leren van jullie eigen valkuilen en deze inzetten als groei in jullie team en organisatie.​
 • Allerlei werkvormen, tools, inspiratie die je gaat toepassen op jezelf maar ook kunt toepassen in je leven, in jullie team of organisatie.

Wil je meer weten over mij en wat ik doe en wat ik voor je kan betekenen? Neem contact met me op en we plannen een (virtuele) afspraak.

Responsive Menu
Add more content here...