Skip to main content

Transformatie

Leiderschap

Ontwikkeling

Coaching

Transformatie
Leiderschap
Ontwikkeling
Coaching

Als je werkt in of met een team dan heb je te maken met verschillende persoonlijkheden en verschillende achtergronden. Om een team succesvol te laten zijn is diversiteit en inclusie enorm belangrijk. Diversiteit in achtergronden, kennis, persoonlijkheid en inbreng. Dit zorgt voor een juiste mix om zo een team tot ongekende resultaten te leiden. Inclusie gaat over: mag en kan ik meedoen en wordt ik gewaardeerd en serieus genomen? ​
Heb ik het gevoel dat ik erbij hoor? Daarnaast heb je te maken met doelstellingen van de organisatie en doelen die je als team dient te realiseren. En dat speelt zich allemaal af in een snel veranderende context waarin er allerlei dynamieken gaande zijn. De (o.a. technologische) maatschappelijke en bedrijfsveranderingen veranderingen gaan sneller dan ooit. Dit heeft een enorme impact op het individu en het team. Samen gaan we werken aan deze inzichten zodat jullie de volgende stappen kunt zetten in je team en organisatie.​

In mijn begeleiding werk ik altijd met een holistische aanpak waarbij ik kijk naar het geheel. Dit doe ik d.m.v. verschillende coachtechnieken, oefeningen, tools waarbij je zorgvuldig maar ook snel en efficiënt tot de kern komt. Hierdoor krijgt je team inzichten krijgt in je eigen gedrag, overtuigingen en gedachtenpatronen.

Welke resultaten mag je verwachten?

 • Inzicht in de verschillende persoonlijkheden, talenten en kwaliteiten van jullie team. Inzicht in hoe je elkaars talenten kunt inzetten om zo de organisatiedoelstellingen te halen. ​
 • Betere communicatie en openheid door aandacht te besteden aan wat er niet gezegd wordt​
 • Inzicht in de verschillende achtergronden van ieder individu om zo meer saamhorigheid te creëren.​
 • Een duidelijke stap in open communicatie en feedback en een betere samenwerking binnen het team.​
 • Krachtige tools en oefeningen die jullie verder gaan helpen om te gaan met de snelle veranderingen in de organisatie. ​
 • Inzicht in de verschillende teamfases en aandachtspunten die hierbij horen.​
 • Een eenduidige visie als team die aansluit bij de visie van de organisatie en de doelstellingen die hierbij horen.​

Wanneer kan ik iets betekenen voor jou?

 • Je bent een professional die de volgende stap wilt zetten met je team om zo te groeien en enorme resultaten neer te zetten.​
 • Je voelt je spanningen in je team en je merkt dat zaken niet uitgesproken worden, dat het individuen zijn maar geen team en dit belemmert het behalen van doelstellingen van de organisatie?​
 • Je wilt als team inzichten en handvatten krijgen in de patronen in het team die jullie belemmeren.​
 • Je wilt werken aan een gezamenlijke teamvisie die de visie en doelstellingen van de organisatie ondersteunt en jullie kwaliteiten en richting als team weergeeft. ​
 • Je wil aandacht besteden aan diversiteit en inclusie in je team om zo de samenwerking en de resultaten te verbeteren?​
 • Je wil als team uit de waan van de dag komen en reflecteren en leren van het verleden en heden om zo stappen te zetten voor de toekomst met een gezamenlijke visie en duidelijke teamdoelstellingen.​
 • Er zijn of komen snelle veranderingen in de organisatie die onrust en onzekerheden met zich meebrengen en je wilt leren hiermee om te gaan?​
 • Binnen de organisatie zijn de doelstellingen en richting duidelijk maar er is een onderstroom van gevoelens en emoties bij het team en jullie willen deze begrijpen en juist inzetten om als team te groeien en de resultaten te halen?​
 • Er zijn veel wisselingen en veranderingen geweest in het team en jullie willen een nieuwe start maken met een frisse blik op de toekomst.

Hoe gaan we werken teamontwikkeling?

Tijdens een zorgvuldig intakegesprek verkennen we samen de vraagstelling met betrekking tot het team en onderzoeken we het gewenste resultaat. Aan de hand van die informatie ga in een op maat gemaakt teamontwikkeling programma samenstelling dat geheel aansluit bij de behoefte van het team en de organisatie en de fase waarin het team zich bevindt. Ik ga jullie persoonlijk begeleiden (online en/of offline) om samen te werken aan de doelstellingen in een (vooraf) afgesproken periode. 

In deze periode gaan we werken aan:

 • Inzichten krijgen en doorbreken van belemmerende patronen, gedachten, manieren van werken binnen het team​
 • Inzicht krijgen in belangrijke momenten in de organisatie en het team om deze mee te nemen in de volgende stappen die jullie gaan zetten.​
 • Inzicht verkrijgen in de kernkwaliteiten van ieder teamlid en kijken hoe deze ingezet kunnen worden om zo enorme resultaten te halen.​
 • Praktische, theoretische oefeningen die jullie direct kun gaan toepassen om zo om te gaan met snelle, onverwachte en complexe veranderingen binnen het team en/of de organisatie..​
 • Plezier krijgen en leren van jullie eigen valkuilen en deze inzetten als groei in jullie team en organisatie.​
 • Allerlei werkvormen, tools, inspiratie die je gaat toepassen op jezelf maar ook kunt toepassen in je leven, in jullie team of organisatie.

Wil je meer weten over mij en wat ik doe en wat ik voor je kan betekenen? Neem geheel vrijblijvend contact met me op en we plannen een virtuele koffiedate..

Responsive Menu
Add more content here...