Skip to main content

Jaren geleden had ik een vergadering met mijn management team en dat ging over of we voldoende nieuw talent in onze organisatie hadden om door te groeien naar leidinggevende posities of meer specialistische functies. We hadden zeker een aantal mensen op het vizier en die hadden we ook benoemd.

Maar waren het er genoeg?

We hadden met elkaar de discussie hoe we naar talent keken in onze organisatie.

Ik vroeg aan ze: Van wie ben je fan?
Mijn team keek me vragend aan. Wat bedoel je? Dat is toch iets voor je tienertijd. Dat je een idool hebt waar je tegenop kijkt.

Ik glimlachte en legde uit wat ik bedoelde. Ik vind het onze taak als leidinggevende om altijd op zoek te zijn naar nieuw talent. Altijd in gesprek te zijn om te kijken wat iemand bezig houdt en waar hij/zij mee bezig is. Om zo te kijken van wie je ‘fan’ bent. En dan bedoel ik niet je persoonlijke voorkeur maar of je iets in die persoon ziet waar je van denkt.. hmm hier zit meer talent in dan dat hij/zij tot nu toe heeft laten zien.

Wat ik gemerkt hebt dat als je vanuit die ogen naar mensen kijkt dat er veel meer parels in je organisatie zitten die nog uit de schelp mogen komen.

Soms is het een kwestie van met iemand het gesprek aangaan, met iemand wijzen op een vacature,
iemand dat laatste duwtje geven om zichzelf meer te laten zien, iemand stimuleren op meer zijn/haar ideeën te laten horen, om net dat stapje harder te zetten dan de rest.

Dat begint met oprecht geïnteresseerd zijn in wat iemand bezig houdt. Door met oprechte nieuwsgierigheid en interesse naar iemand te luisteren en te kijken door oprechte en open vragen te stellen.

Als iedere leidinggevende zo ‘fan’ wordt van 1 (of het liefst meerdere) personen dan kan er iets in je organisatie ontstaan waardoor mensen gaan opstaan en zichzelf zichtbaar en kenbaar maken.

Hoe mooi zou dat zijn dat die persoon dan voelt en denkt: hij/zij gelooft in mij…

Kijk jij met die ogen naar de mensen in jouw organisatie? En dan gaat het niet alleen om wat ze laten zien maar juist om het ‘onzichtbare’ zichtbaar te maken.

www.eefloozen.nl

Lees mijn posts via #vleugelsomtegroeien

#leiderschap#persoonlijkeontwikkeling#coaching#talent#talentdevelopment#growth

Responsive Menu
Add more content here...